En

کاروان هوایی 2000

آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری

slider7
1
gf

نودل مرگ

غذای هیجان انگیز

تندترین غذای دنیا به نام نودل مرگ از 100 فلفل قرمز تایلندی درست شدهاستوتُندی آن 20 میلیون اسکویل تخمین زده شده است.

طوری که یک سر آشپز پس از خوردن آن 2 دقیقه ناشنوا شد.

اگر شمام از این غذاهای هیجانی دوست دارین میتونین این نودل رو امتحان کنین ...