En

کاروان هوایی 2000

آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری

slider7
1
gf

خیابان تهران

خیابان تهران در شهر سئول کره جنوبی

بهترین و برجسته ترین نشانه از دیرباز بین این دو شهر، خیابان تهران در شهر سئول و خیابان سئول در شهر تهران است.

خیابانی که از شرق به غرب کشیده شده است و طولی در حدود 4 کیلومتر دارد. و البته زیباترین و گرانترین خیابان شهر سئول در کره جنوبی، این خیابان است.

بهترین ساختمان ها و فروشگاههای مختلف از تمامی برندهای متفاوت در جهان در این خیابان واقع شده است.

در ابتدا، 40 سال پیش این خیابان به شکل امروزی آن نبود و یک بافت کاملا سنتی و قدیمی داشت، حال آنکه امروزه این خیابان یکی از بهترین و زیباترین خیابان های دنیا است.

در سال 1977 شهردار تهران همتای خود در کره جنوبی را برای تبادل نام های این دو خیابان ملاقات کرد.

همین طور روابط این 2 بعد از این اتفاق به طور جدی رونق گرفت به طوریکه در دهه 1970 حدود 200000 کره ای ارزهای خارجی در ایران را بکار بردند و در محل های متعددی کار کردند.