En

کاروان هوایی 2000

آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری

slider7
1
gf

کوه فوجی

کوه فوجی که بلندترین کوه ژاپن است، از 3 کوه مقدس آن می باشد.

امروزه این کوه یک آتشفشان خاموش است و آخرین فوران آن در سالهای 1708-1707 رخ داده است.

محل دقیق آن، مرز بین استان های شیزوئوکا و یاماناشی در جزیره هونشوی است. شکل مخروطی آن باعث شده تا در سراسر ژاپن ،این کوه زیباترین و بلندترین در بین سایرین باشد.

فصل و زمان صعود به این قله، از اولین روز ماه جولای آغاز شده و تا آخرین هفته ماه آگوست ادامه دارد.

دریاچه هایی در کنار کوه های فوجی قرار دارند که در زیر نام آن ها را ذکر می کنیم:

موتوسوکو، کاواگوچیکو، شوجیکو، یاماناکاکو و سایکو که هرکدام در نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است و زیبایی خاص خود را دارد.